Facebook post by Vehkeilijat

KUIVUUS UHKAA TUHOTA MILJOONA TALOA HOLLANNISSA Espanjassa hukutaan veteen ja Hollannissa talojen perustat uhkaavat tuhoutua kuivuuden eli alhaisen pohjaveden takia. Vaarassa on 400 000 - 1 000 0000 taloa. Taloudelliset seuraamukset ovat niin suuria, että valtiota huudetaan apuun.
Hundratusentals hus i Nederländerna riskerar stora skador i torkan svt.se

Lågt grundvatten leder till kostsamma problem i Nederländerna. Hundratusentals hus riskerar att drabbas av skador när perioderna av torka och lite regn blir längre. – Det är ett allvarligt problem i Holland. Det måste till ett nationellt program, säger Martine Coevert som jobbar på Rotterd...