Facebook post by Vehkeilijat

KYBERISKUT UHKAAVAT TUKIAUTOMAATTIA Nykyaikainen maatila on hyvin pitkälle automatisoitu. Lähes kaikki laitteet aina ruokintajärjestelmästä ja lypsyrobotista traktoriin ja leikkuupuimuriin ovat kiinni tietoverkoissa. Tämä altistaa maatilat kybermaailman uhkille. Maatalousyrittäjän on entistä tärkeämpää osata toimia kybermaailmassa. Maatilan turvallisen ja tarkoituksenmukaisen tietoverkon perusteet on ymmärrettävä. Maatalouden toimijoita koskettaa myös sosiaalinen media, eli niin tilallisen kuin lomittajankin on ymmärrettävä perusteet informaatioturvallisuudesta, ISOBUS-liitännän lisäksi. Lypsykone voidaan kaapata Kyberin taskutieto maatiloille -opas sisältää maatalouden kannalta keskeisimpiä kyberaiheita tilan tietoverkkojen suunnittelusta ja kyberturvallisista hankinnoista palomuureihin ja hyviin salasanoihin. Taskutiedon tarkoituksena on tarjota maatalouden toimijoille perustiedot tilan kyberturvallisuudesta sekä apua lisätiedon etsimiseen. Opas on saatavilla sähköisesti osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62640
JYX - Kyberin taskutieto maatiloille jyx.jyu.fi