Facebook post by Vehkeilijat

Jaahas, kansalaisten valvonta on jo hyvässä vauhdissa. Tämmöinen homma on auki keskusrikospoliisissa, jos sattuu kiinnostamaan: Viran/tehtävän kuvaus Nimitettävän henkilön tehtävänä on poliisin käyttöön otettavien mobiililaitteisiin ja tietokoneisiin kohdistuvien tiedonhankintatyökalujen suorituskykyarviointi ja analysointi, tiedonhankintatyökalujen hankinta, käytön suunnittelu ja kehittäminen, hankittavien järjestelmien pääkäyttäjätehtävät, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen tehtäväalueella, tehtäviin liittyvän valtakunnallisen koulutuksen antaminen sekä muut erikseen määrättävät kehittämistehtävät. Ylitarkastaja työskentelee Tiedusteluosaston Erityisoperaatiot -linjalla Televiestintäyksikössä. Säädetyt kelpoisuusvaatimukset Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia Turvallisuusselvitys Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. Hakijalta odotamme Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiselle antaa tietoteknisen alan ylempi korkeakoulututkinto, mobiilikäyttöjärjestelmien ja -sovellusten tuntemus (erityisesti pikaviestinsovellukset), ymmärrys ohjelmoinnista, ymmärrys haittaohjelmista ja niiden analyysistä, ymmärrys anonymisointityökaluista ja pilvipalveluista. Tehtävä edellyttää vähintään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä tuottaa laadukasta kirjallista dokumentaatiota. Valinnassa painotetaan vaadittavien ominaisuuksien lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, oppimiskykyä, paineensietokykyä ja kykyä itsenäiseen- sekä ryhmätyöskentelyyn. Luemme eduksi Eduksi katsotaan englannin lisäksi muu kielitaito, kokemus järjestelmien suunnittelusta ja julkishallinon hankinnoista, kokemus kansainvälisestä viranomaisyhteistyöstä ja toimintojen kehittämisestä sekä kokemus vertailujen tekemisestä. Palkkaukseen liittyvät tiedot Tehtävän vaativuustaso on 40.15, jonka peruspalkka on 3591,66 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista kokemusosaa 0-14 % ja suoritusosaa enintään 32 % peruspalkasta. Poliisihallinnon ulkopuolelta tulevalla suoritusosa on virkasuhteen alkaessa 10 % peruspalkasta (arviointi tehdään 3-6 kk:n kuluttua aloituksesta). Edut Tarjoamme hyvähenkisen työyhteisön ja hyvät mahdollisuudet kehittyä tehtävissä. Toimintaympäristömme on kansainvälinen ja olemme monella tehtäväalueella ainoita Suomessa. Henkilöstön osaaminen, sitoutuneisuus ja aikaansaavuus ovat tuloksellisuutemme kulmakivet. Tarjoamme myös joustavia työaikamahdollisuuksia (mm. liukuva työaika, etätyö) hyvän ja kattavan työterveyshuollon, työnantajan tukeman työpaikkaruokailun, virkistys ja liikuntatilaisuuksia sekä hyvät mahdollisuudet työkunnon ylläpitoon.
Supo - Etusivu supo.fi

Suojelupoliisi (Supo) on sisäministeriön alainen valtakunnallinen poliisiyksikkö, jonka ydintoiminta-alueita ovat terrorismintorjunta, turvallisuustyö ja vastatiedustelu.