Facebook post by Vehkeilijat

INKOJEN MAATALOUDEN TUTKIMUSLAITOS Inkat olivat lähes virolaisten vertaisia rakentajia. Mutta oli tällä Andien kansalla myös tieteellistä silmää. He rakensivat 220 metrin laajuisen ja 30 metriä syvän kuopan, joka mahdollisti terassiviljelyn. Jokaisella terassin tasolla on erilainen mikroilmasto, joka mahdollisti viljelykokeet koko inkojen laajojen korkeuserojen ja erilaisten maatyyppien sävyttämää valtakuntaa varten.
The Moray Terraces Were a 15th Century Incan Agricultural Research Station interestingengineering.com

The Moray Terraces demonstrate the Inca's incredibly sophisticated agricultural practices.